Marte: Qué frío!

Figura 3.1

O planeta seguinte á Terra é un mundo realmente fríxido: o termómetro chegou a rexistrar ata 143ºC baixo cero.

Ademais, Marte, como Venus, é un planeta extremadamente seco, con só 0,03 % de vapor de auga na súa atmosfera (na Terra, ata 4 %). Pero, aínda máis ca en Venus, os exploradores de Marte atoparon moitas pegadas de climas húmidos.

Figura 3.2