As precipitacións dende as selvas aos desertos

Distribución de oito biomas terrestres.
Distribución de oito biomas terrestres principais con respecto á temperatura media anual e as precipitacións medias anuais. (Simplificado por Begon a partires de Whittaker).

As precipitacións dende as selvas aos desertos valores de precipitación e temperatura coñécense, como xa dixemos, como biomas. Ao estaren determinados por dous gradientes, precipitacións e temperaturas, estes biomas pódense representar en sistema cartesiano, onde cada un quedará graficamente situado nas interseccións das súas correspondentes marxes de gradientes de temperatura e precipitacións.