Prados

Sabana.
Sabana.

En zonas tropicais con maior humidade, máis próximas ás selvas, localízanse as sabanas, cuxa imaxe típica é a de prados con moita herba e algunhas árbores dispersas.

Moi semellantes ás sabanas, en canto á escaseza de precipitacións, son os prados temperados, que recibiron nomes distintos dependendo dos continentes e países: praderías, estepas, pampa... Bastante parecidos aos prados pero con menos precipitacións, temos os chaparrales mediterráneos.