A evapotranspiración

A evapotranspiración

A evapotranspiración prodúcese a través da evaporación da auga presente na superficie terrestre, xunto coa que está en mares, ríos e lagos e a que procede tamén da terra, incluíndo a transpiración dos seres vivos, en especial das plantas. Como resultado deste proceso determínase a formación de vapor atmosférico, que, ao chegar ás condicións de condensación, retorna en parte á superficie en forma de precipitación líquida ou sólida.

Polo tanto, a evapotranspiración é a consideración conxunta dos procesos de evaporación e transpiración. A diferenza entre estes dous conceptos está na participación dos seres vivos no segundo, mediante o proceso físico a través do cal as súas superficies perden auga á atmosfera a través do proceso de transpiración. A súa inclusión nun concepto único coa transpiración débese á dificultade de medilos por separado. Xa que logo, a evapotranspiración prodúcese dende:

  • A evaporación da auga transpirada polos seres vivos.
  • A superficie do solo e da vexetación inmediatamente despois da precipitación.
  • A superficie da hidrosfera: ríos, lagos, encoros, océanos.
  • O solo, podéndose tratar de auga recentemente infiltrada ou de auga que se achega de novo á superficie despois dun longo percorrido a través do subsolo.

A evapotranspiración depende de:

  • O poder evaporante da atmosfera: da radiación solar, da temperatura, da humidade e do vento.
  • Da salinidade da auga.
  • Do grao de humidade do solo.
  • Do tipo de planta.